วัตถุประสงค์ของเรา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Mevicha.com อ่านว่า มี-วิ-ชา ดอท คอม แพลตฟอร์มที่มุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้นด้วยการให้คนบนโลกเจริญทั้งทรัพย์ภายนอก คือ โภคทรัพย์ และทรัพย์ภายใน คือ อริยทรัพย์รวมเรียกว่า “นานาทรัพย์” ด้วยตนเอง หรือจากเครือข่ายคนมีวิชา และ อาสาสมัครทำดีคอยช่วยเหลือให้คุณประสบความสำเร็จเป็นคนดี เก่ง เฮง สุข เราเชื่อว่าเมื่อปัจเจกบุคคลแต่ละคนเจริญทั้งทางวัตถุและจิตใจแล้ว โลกทั้งใบนี้จะดีขึ้นในทุกมิติอย่างแท้จริง