"โรงพยาบาลพญาไท" เปิด "จองวัคซีนโมเดอร์นา" (Moderna) ราคาเข็มล่ะ 1,650 บาทกำหนดไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน สามารถสั่งจอง "วัคซีนทางเลือก" ผ่าน ช็อปปี้ (คลิก) เปิดให้จองในวันนี้ (8 กรกฎาคม 2564) เวลา 12:00 น.